آگهی استخدام کارمند اداری خانم در مرکز آموزشی

استخدام کارمند اداری خانم در مرکز آموزشی

1397-11-30

استخدام کارمند اداری خانم در مرکز آموزشی با حقوق 1.800 م و بیمه و مزایا

استخدام کارمند اداری خانم در مرکز آموزشی با حقوق 1.800 م و بیمه و مزایا

تهران بریانک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی