آگهی استخدام تعدادی بازاریاب

استخدام تعدادی بازاریاب

1397-07-28

استخدام تعدادی بازاریاب جهت تماس تلفنی و بازاریابی در آموزشگاه علمی.

استخدام تعدادی بازاریاب جهت تماس تلفنی و بازاریابی در آموزشگاه علمی.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی