آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس

1397-11-30

استخدام تعدادی راننده منظم با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد بسیار خوب و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده منظم با خودرو جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد بسیار خوب و زنگ خور بالا

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی