آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در تاکسی تلفنی

1397-11-30

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با ماشین مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد خوب و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با ماشین مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد خوب و زنگ خور بالا

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی