آگهی استخدام راننده با نیسان مسقف

استخدام راننده با نیسان مسقف

1397-11-30

استخدام تعداد 3 نفر راننده جوان با نیسان مسقف جهت همکاری در شرکت پخش مواد غذایی با درآمد بالا

استخدام تعداد 3 نفر راننده جوان با نیسان مسقف جهت همکاری در شرکت پخش مواد غذایی با درآمد بالا

شیراز بلوار مدرس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی