آگهی استخدام تعدادی خانم و آقا بازاریاب

استخدام تعدادی خانم و آقا بازاریاب

1397-07-28

استخدام تعدادی خانم و آقا با انگیزه برای کار در واحد بازاریابی و فروش.

استخدام تعدادی خانم و آقا با انگیزه برای کار در واحد بازاریابی و فروش.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی