آگهی استخدام نظافتچی خانم فعال در موسسه نظافتی

استخدام نظافتچی خانم فعال در موسسه نظافتی

1397-11-30

استخدام نظافتچی خانم فعال در موسسه نظافتی

استخدام نظافتچی خانم فعال در موسسه نظافتی

کرج شاهین ویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی