آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1397-11-29

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ساعت کار 8 تا ۱۸ به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با ساعت کار 8 تا ۱۸ به همراه بیمه

اهواز امانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی