آگهی استخدام تعدادی فروشنده آقا جهت قنادی

استخدام تعدادی فروشنده آقا جهت قنادی

1397-07-26

استخدام تعدادی فروشنده آقا جهت کار قنادی در محدوده سیدخندان

استخدام تعدادی فروشنده آقا جهت کار قنادی در محدوده سیدخندان

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی