آگهی استخدام خدمه خانم برای امور منزل بصورت هفتگی یک روز

استخدام خدمه خانم برای امور منزل بصورت هفتگی یک روز

1397-11-29

استخدام خدمه خانم برای امور منزل بصورت هفتگی ترجیحا مجرد

استخدام خدمه خانم برای امور منزل بصورت هفتگی ترجیحا مجرد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی