آگهی استخدام 2 نفر فروشنده آقا با روابط اجتماعی خوب

استخدام 2 نفر فروشنده آقا با روابط اجتماعی خوب

1397-07-26

استخدام 2 نفر فروشنده آقا با روابط اجتماعی خوب و درآمد بالا

استخدام 2 نفر فروشنده آقا با روابط اجتماعی خوب و درآمد بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی