آگهی استخدام بازیگر مبتدی در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر مبتدی در شرکت فیلم سازی

1397-11-29

استخدام بازیگر مبتدی در شرکت فیلم سازی.لطفا از ساعت 15 تا 18 با خانم راد صحبت کنید

استخدام بازیگر مبتدی در شرکت فیلم سازی.لطفا از ساعت 15 تا 18 با خانم راد صحبت کنید

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی