آگهی استخدام بازیگر خانم در موسسه هنری

استخدام بازیگر خانم در موسسه هنری

1397-11-29

استخدام بازیگر خانم در موسسه هنری.لطفا رزومه به همراه عکس درتلگرام ارسال شود

استخدام بازیگر خانم در موسسه هنری.لطفا رزومه به همراه عکس درتلگرام ارسال شود

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی