آگهی استخدام بازیگر جهت همکاری با گروه فیلم برداری

استخدام بازیگر جهت همکاری با گروه فیلم برداری

1397-11-29

استخدام بازیگر خانم جهت همکاری با گروه فیلم برداری.فیلم خاارج از کشور فیلم برداری می شود.لطفا فقط رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام بازیگر خانم جهت همکاری با گروه فیلم برداری.فیلم خاارج از کشور فیلم برداری می شود.لطفا فقط رزومه درتلگرام ارسال شود

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی