آگهی استخدام خواننده در موسسه هنری

استخدام خواننده در موسسه هنری

1397-11-29

استخدام خواننده در موسسه هنری.برای خانم های دارای مهارت بالا. هزینه از سوی ما تامین می شود

استخدام خواننده در موسسه هنری.برای خانم های دارای مهارت بالا. هزینه از سوی ما تامین می شود

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی