آگهی استخدام نجار

استخدام نجار

1397-11-29

استخدام نجار ماهر در پروژه شخصی جهت ساخت در و نرده چوبی ساختمان

استخدام نجار ماهر در پروژه شخصی جهت ساخت در و نرده چوبی ساختمان

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی