آگهی استخدام منشی خانم در دفتری اداری

استخدام منشی خانم در دفتری اداری

1397-11-29

استخدام منشی خانم در دفتری اداری با ظاهر آراسته و حقوق عالی

استخدام منشی خانم در دفتری اداری با ظاهر آراسته و حقوق عالی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی