آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت اروپایی در حوزه بازرگانی و مشاوره مدیریت و تبلیغات

استخدام منشی خانم در یک شرکت اروپایی در حوزه بازرگانی و مشاوره مدیریت و تبلیغات

1397-11-29

استخدام منشی خانم در یک شرکت اروپایی در حوزه بازرگانی و مشاوره مدیریت و تبلیغات با ظاهر آراسته و مدرن

استخدام منشی خانم در یک شرکت اروپایی در حوزه بازرگانی و مشاوره مدیریت و تبلیغات با ظاهر آراسته و مدرن

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی