آگهی استخدام حسابدار خانم در فروشگاه صنعتی آشپزخانه

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه صنعتی آشپزخانه

1397-11-29

استخدام حسابدار خانم با تجربه کاری مناسب در فروشگاه صنعتی آشپزخانه با حقوق مکفی و ثابت

استخدام حسابدار خانم با تجربه کاری مناسب در فروشگاه صنعتی آشپزخانه با حقوق مکفی و ثابت

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی