آگهی استخدام دو نفر کارمند خانم در دفتر مهندسی معماری

استخدام دو نفر کارمند خانم در دفتر مهندسی معماری

1397-11-29

استخدام دو نفر کارمند خانم در دفتر مهندسی معماری با ساعت کار 9 الی 14

استخدام دو نفر کارمند خانم در دفتر مهندسی معماری با ساعت کار 9 الی 14

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی