آگهی استخدام کارمند اداری خانم در موسسه ای معتبر

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه ای معتبر

1397-11-29

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه ای معتبر با ظاهر مناسب و شیک و حقوق مکفی

استخدام کارمند اداری خانم در موسسه ای معتبر با ظاهر مناسب و شیک و حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی