آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت دیجیتال آموزشی تولید محتوا در زمینه کنکور

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت دیجیتال آموزشی تولید محتوا در زمینه کنکور

1397-11-29

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت دیجیتال آموزشی (تولید محتوا در زمینه کنکور) با ساعت کار 9 الی 18

استخدام منشی مدیرعامل خانم در یک شرکت دیجیتال آموزشی (تولید محتوا در زمینه کنکور) با ساعت کار 9 الی 18

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی