آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی بازرگانی بنیس

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی بازرگانی بنیس

1397-11-29

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی بازرگانی بنیس به همراه آموزش رایگان

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی بازرگانی بنیس به همراه آموزش رایگان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی