آگهی استخدام منشی

استخدام منشی

1397-07-26

استخدام منشی در زمینه کاری برگزاری سمینار ، جشنواره ، همایش ، تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی

استخدام منشی در زمینه کاری برگزاری سمینار ، جشنواره ، همایش ، تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی