آگهی استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بازرگانی

1397-11-29

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بازرگانی با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت بازرگانی با حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی