آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی لوازم جانبی صوتی و تصویری بسیار معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی لوازم جانبی صوتی و تصویری بسیار معتبر

1397-11-29

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی (لوازم جانبی صوتی و تصویری) بسیار معتبر با حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی (لوازم جانبی صوتی و تصویری) بسیار معتبر با حقوق 1/500 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی