آگهی استخدام شینیون کار در آرایشگاه

استخدام شینیون کار در آرایشگاه

1397-11-29

استخدام شینیون کار در آرایشگاه .حرفه ای و دارای مشتری. به صورت همکاری درصدی یا اجاره صندلی

استخدام شینیون کار در آرایشگاه .حرفه ای و دارای مشتری. به صورت همکاری درصدی یا اجاره صندلی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی