آگهی استخدام آرایشگر در سالن زیبایی شیک

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی شیک

1397-11-29

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی شیک و دارای مجوز. صندلی به صورت اجاره هم موجود می باشد

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی شیک و دارای مجوز. صندلی به صورت اجاره هم موجود می باشد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی