درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس

استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس

1397-11-29

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس با محیطی آرام و سالم

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس با محیطی آرام و سالم

تهران شهر زیبا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی