آگهی استخدام مژه کار ماهر در سالن زیبایی

استخدام مژه کار ماهر در سالن زیبایی

1397-11-29

استخدام مژه کار ماهر در سالن زیبایی.مسلط به لیفت و کاشت مژه و ابرو

استخدام مژه کار ماهر در سالن زیبایی.مسلط به لیفت و کاشت مژه و ابرو

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی