آگهی استخدام ناخن کار ماهر در سالن آرایشی

استخدام ناخن کار ماهر در سالن آرایشی

1397-11-29

استخدام ناخن کار ماهر و با مشتری در سالن آرایشی با محیط آرام و دارای اتاق مجزا

استخدام ناخن کار ماهر و با مشتری در سالن آرایشی با محیط آرام و دارای اتاق مجزا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی