آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-11-28

استخدام تعدادی نیروی فعال و مرتب جهت کار در پیک موتوری با درآمد مطلوب و محیط کاری دوستانه

استخدام تعدادی نیروی فعال و مرتب جهت کار در پیک موتوری با درآمد مطلوب و محیط کاری دوستانه

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی