آگهی استخدام منشی در شرکت طراحان

استخدام منشی در شرکت طراحان

1397-07-26

استخدام منشی تحصیلکرده در شرکت طراحان با آموزش در حین کار

استخدام منشی تحصیلکرده در شرکت طراحان با آموزش در حین کار

تهران کامرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی