آگهی استخدام راننده با وانت نیسان و پیکان

استخدام راننده با وانت نیسان و پیکان

1397-11-28

استخدام تعدادی راننده با وانت نیسان و پیکان جهت کار در وانت تلفنی آنا با درآمد خوب و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده با وانت نیسان و پیکان جهت کار در وانت تلفنی آنا با درآمد خوب و محیطی دوستانه

شیراز پایگاه هوایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی