آگهی استخدام پشتیبان سایت در شرکت مجاز

استخدام پشتیبان سایت در شرکت مجاز

1397-11-28

استخدام پشتیبان سایت در شرکت مجاز (خانم) جهت امور فروشگاه اینترنتی. ترجیحا مسلط به امور گرافیکی

استخدام پشتیبان سایت در شرکت مجاز (خانم) جهت امور فروشگاه اینترنتی. ترجیحا مسلط به امور گرافیکی

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی