آگهی استخدام کارمند آی تی خانم در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی خانم در موسسه معتبر

1397-11-28

استخدام کارمند آی تی خانم در موسسه معتبر.مسلط به امور کامپیوتر و زبان انگلیسی و فتوشاپ.به صورت دورکاری

استخدام کارمند آی تی خانم در موسسه معتبر.مسلط به امور کامپیوتر و زبان انگلیسی و فتوشاپ.به صورت دورکاری

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی