آگهی استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی

1397-11-28

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی جهت بازی در سریال تلویزیونی ...به صورت تمام وقت.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی جهت بازی در سریال تلویزیونی ...به صورت تمام وقت.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی