آگهی استخدام فروشنده در فروشگاه پوشاک مردانه

استخدام فروشنده در فروشگاه پوشاک مردانه

1397-11-28

استخدام فروشنده در فروشگاه پوشاک مردانه با حقوق و مزایا مکفی علاقه مندان برای فعالیت با ما لطفا تماس بگیرند.

استخدام فروشنده در فروشگاه پوشاک مردانه با حقوق و مزایا مکفی علاقه مندان برای فعالیت با ما لطفا تماس بگیرند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی