آگهی استخدام فروشنده جهت بوتیک زنانه

استخدام فروشنده جهت بوتیک زنانه

1397-11-28

استخدام فروشنده جهت بوتیک زنانه علاقه مندان در صورت تمایل با شماره مذکور تماس بگیرید.

استخدام فروشنده جهت بوتیک زنانه علاقه مندان در صورت تمایل با شماره مذکور تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی