آگهی استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در فردوس تاکسی

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در فردوس تاکسی

1397-11-28

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در فردوس تاکسی با زنگ خور بالا و مزایای خوب

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در فردوس تاکسی با زنگ خور بالا و مزایای خوب

اسلامشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی