آگهی استخدام راننده با وانت

استخدام راننده با وانت

1397-11-28

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با وانت جهت همکاری در تشریفات ظرفچی شرایط خوب

استخدام تعدادی راننده خوش اخلاق با وانت جهت همکاری در تشریفات ظرفچی شرایط خوب

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی