آگهی استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس پیام

استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس پیام

1397-11-28

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس پیام با زنگ خور بالا و محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس پیام با زنگ خور بالا و محیطی آرام

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی