آگهی استخدام برقکار

استخدام برقکار

1397-11-28

استخدام برقکار ماهر یا نیمه ماهر

استخدام برقکار ماهر یا نیمه ماهر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی