آگهی استخدام آرماتور بند

استخدام آرماتور بند

1397-11-28

استخدام آرماتور بند همراه با اکیپ . پروژه در حومه خرم آباد می باشد.

استخدام آرماتور بند همراه با اکیپ . پروژه در حومه خرم آباد می باشد.

خرم‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی