آگهی استخدام بنا در پروژه ساختمانی

استخدام بنا در پروژه ساختمانی

1397-11-28

استخدام بنا در پروژه ساختمانی ماهر . متراژ کار بالا می باشد و بصورت عمده است . تسویه سریع

استخدام بنا در پروژه ساختمانی ماهر . متراژ کار بالا می باشد و بصورت عمده است . تسویه سریع

رباط‌ کریم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی