آگهی استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

1397-11-28

استخدام کارگر ساده جهت وردستی در نصب کولر گازی محدوده اشرفی اصفهانی

استخدام کارگر ساده جهت وردستی در نصب کولر گازی محدوده اشرفی اصفهانی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی