آگهی استخدام منشی در آموزشگاه علمی

استخدام منشی در آموزشگاه علمی

1397-11-28

استخدام منشی در آموزشگاه علمی با ساعت کار 10 الی 18 و حقوق 1/200 م

استخدام منشی در آموزشگاه علمی با ساعت کار 10 الی 18 و حقوق 1/200 م

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی