آگهی استخدام منشی خانم در شرکت واردات و صادرات

استخدام منشی خانم در شرکت واردات و صادرات

1397-11-28

استخدام منشی خانم در شرکت واردات و صادرات به صورت نیمه وقت و تمام وقت

استخدام منشی خانم در شرکت واردات و صادرات به صورت نیمه وقت و تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی