آگهی استخدام برقکار ساختمان

استخدام برقکار ساختمان

1397-11-28

استخدام برقکار ساختمان ماهر . توانا در اتمام پروژه های نیمه تمام . سیار در تمام نقاط تهران

استخدام برقکار ساختمان ماهر . توانا در اتمام پروژه های نیمه تمام . سیار در تمام نقاط تهران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی