آگهی استخدام تعدادی منشی خانم و آقا در دفتر مسکن شهر

استخدام تعدادی منشی خانم و آقا در دفتر مسکن شهر

1397-11-28

استخدام تعدادی منشی خانم و آقا در دفتر مسکن شهر22 با حقوق مکفی

استخدام تعدادی منشی خانم و آقا در دفتر مسکن شهر22 با حقوق مکفی

تهران شهرک گلستان غربی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی